V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 r. – Ogłoszenia

with Brak komentarzy
  1. Od Uroczystości św. Józefa (19 marca) do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca) trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Szczegóły inicjatywy znajdują się na plakacie i stronie internetowej pro-life.pl
  2. W dniu 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Życia i Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Polecajmy Bogu w modlitwie sprawy obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz obrony prawdy historycznej o ofiarach i bohaterach II wojny światowej.
  3. W czwartek Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – rocznica utworzenia diecezji rzeszowskiej i dzień duchowej adopcji dziecka poczętego. Deklaracje i materiały o przystąpieniu do duchowej adopcji wyłożone są na stoliku. Proszę zabrać je ze sobą, wypełnić i przynieść na Mszę św. w czwartek.
  4. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa. Na sumie poświęcenia palm.
  5. Można nabyć książki o Św. Józefie – w twardej oprawie po 17,00 zł., a w miękkiej po 11,00 zł.
  6. Dziękuję bardzo za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę rodzinom pań: Józefy Flak i Elżbiety Książek. W tym tygodniu do sprzątania proszę rodziny pań: Marii Świderskiej i Joanny Trawka.
  7. Dziękuję bardzo za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: z róży p. Franciszka Klimasza, Stanisławie Klimasz, Eugenii Pierucha, Józefie Majewskiej i Emilii Domino. Bóg zapłać!