Msze Święte 05.07. – 11.07.2021 r.

with Brak komentarzy
Poniedziałek
1800 Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 5

+Stanisław Kobylarz w 7 dzień po śmierci

Wtorek

1800


 

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 6


 

Środa

1800


 

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 7


 

Czwartek

1800

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 8


 

Piątek

1800


 

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 9

+Stanisław Borowiec z int. swatów Duli z Rzeszowa


 

Sobota

1800


 

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 10

O powrót do zdrowia, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski


 

Niedziela

 


800


 

+Urszula Szafran w 1 rocz. śm.


 

1030


 

Greg. +Wiktoria i Henryk Bieda 11