17 Niedziela Zwykła – 25.07.2021 r. – Ogłoszenia

with Brak komentarzy

1. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Pamiętajmy o nich nie tylko w naszych modlitwach.
2. Także dziś czcimy Św. Krzysztofa – patrona kierowców. Akcja Św. Krzysztof – 1 gr. za jeden kilometr. Módlmy się w int. kierowców i wszystkich podróżujących.
3. Po Mszach św. zbiórka do puszek dla misjonarzy i pomoc dla poszkodowanych w powodziach.
4. W liturgii tygodnia:
– w poniedziałek wsp. Św. Joachima i Anny Rodziców Najśw. Maryi Panny.
– w czwartek wsp. Św. Marty
– w sobotę wsp. Św. Ignacego z Loyoli
Solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia.
5. Dziękuję bardzo DRP i wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary w kwocie 3810,00 zł. Bóg zapłać! W tym tygodniu została wykonana ostatnia wylewka w pomieszczeniach gospodarczych.
6. Dziękuję bardzo za sprzątanie kościoła, kwiaty rodzinom pań: Krystyny Piątek i Zofii Kura. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę rodziny państwa młodych.