26 Niedziela Zwykła – 26.09.2021 r. – Ogłoszenia

with Brak komentarzy
  1. W liturgii tygodnia:

– we wtorek wsp. Św. Wacława,

– w środę wsp. Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,

– czwartek wsp, Św. Hieronima,

– w piątek wsp. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, I piątek miesiąca – spowiedź od godz. 1700, a także rozpoczęcie nabożeństw różańcowych. Zachęcam i zapraszam wszystkich: dzieci i młodzież, rodziców, róże różańcowe, pracujących i emerytów. Korzystajmy z okazji do wspólnej modlitwy dopóki nie ma jeszcze większych ograniczeń.

– w sobotę wsp. Św. Aniołów Stróżów i 1 sobota miesiąca.

Solenizantom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia.

  1. 3 października o godzinie 15:00 RZESZOWSKA PROCESJA RÓŻAŃCOWA, dziękczynna za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Zachęcam do udziału.
  2. W niedzielę,10 X, będzie obchodzony  DZIEŃ PAPIESKI pt. „Nie lękajcie się!”  i zbiórka do puszek.
  3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przypomina, że 30 września br. kończy się termin obowiązkowego spisu powszechnego.
  4. Dziękuję bardzo za sprzątanie kościoła i kwiaty rodzinom pań: Katarzyny Kowtun i Grażyny Adamiec. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę rodziny pań: Edyty Leśniak i Pauliny Prokop.
  5. Dziś po Mszy św. będzie można poprzeć inicjatywę popierającą konieczność dokończenia budowy chodnika przez Kielnarową. Zachęcam do składania podpisów.
  6. Msze św. i nabożeństwo różańcowe w ciągu tygodnia o godz. 1800 – w niedzielę po sumie.